De constructieve kracht van burgerparticipatie

Auteur Minister PlasterkAfzender Ministerie van BZK

“Een levende democratie staat of valt met de inzet en betrokkenheid van burgers.” Dat is de kernboodschap van minister Plasterk in zijn nawoord van de NGB-publicatie Pionieren in Participatieland. Minister Plasterk geeft in zijn nawoord aan dat de burger niet altijd op de voorgrond staat in de politiek. In de lokale gemeenschap is dat wel anders! Daar werken inwoners met veel energie samen om hun doelen te bereiken. Plasterk vindt het belangrijk dat juist deze beweging verder wordt versterkt en ondersteund.

Minder representatie, meer participatie

Wat onze democratie nodig heeft is minder accent op representatie en meer op participatie (zelf doen of meedoen) of deliberatie (gezamenlijk tot overeenstemming komen). “Wat mij betreft zijn dit niet elkaar uitsluitende, maar elkaar aanvullende vormen. In het beste geval dragen ze allemaal bij aan het versterken en zichtbaarder maken van democratie, politiek en bestuur op lokaal niveau. Democratie is immers niet one size fits all”, aldus de minister.