Coronavirus en de lokale democratie

De uitbraak van het Coronavirus heeft gevolgen voor het functioneren van de lokale democratie. Wilt u weten wat het Coronavirus betekent voor besluitvorming in uw gemeente, provincie of waterschap? Hoe en in welke gevallen u het beste digitaal kunt overleggen? Of hoe u Democratie in Actie of een van de samenwerkingspartners van het programma op dit moment kunt bereiken? Via deze speciale pagina zullen wij u op de hoogte houden!

Veelgestelde vragen Bereikbaarheid Digitale besluitvorming

Actueel

03/04/2020

Hoe werkt digitaal vergaderen en besluiten in de praktijk?

Naar verwachting wordt volgende week de spoedwet van kracht, waarmee ook digitale besluitvorming…
03/04/2020

Vergaderafspraken of Reglement van Orde?

Digitaal vergaderen vraagt ook een paar aanvullende afspraken voor de vergaderorde. Of je dat wilt…
01/04/2020

Advies informatiebeveiligingsdienst over digitaal vergaderen

De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) heeft afgelopen week naar aanleiding van vragen van gemeenten…
01/04/2020

Waar staan gemeenten en provincies als het gaat om digitale besluitvorming?

In opdracht van de Vereniging van Griffiers heeft Necker van Naem een inventarisatie uitgevoerd…
31/03/2020

Wetsvoorstel digitale besluitvorming aangeboden aan Tweede Kamer

Het wetsvoorstel Digitale besluitvorming is aangeboden aan de Tweede Kamer. Doel van dit…
27/03/2020

Spoedwet Digitaal vergaderen

Vandaag heeft het kabinet ingestemd met de Spoedwet Digitaal vergaderen die het eenvoudiger maakt…
27/03/2020

Raadsvergaderingen in crisistijd

De uitbraak van het Coronavirus heeft gevolgen voor het functioneren van democratie en bestuur. Het…
26/03/2020

Grote waardering voor de inzet van burgemeesters

Minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft grote waardering voor de inzet…
26/03/2020

Antwoord van de minister van BZK op Kamervragen over digitale besluitvorming door gemeenteraden

Digitale besluitvorming door gemeenteraden is op dit moment juridisch niet mogelijk. De minister…
25/03/2020

Tips over digitaal vergaderen

Nu samenkomen steeds lastiger wordt, raden we alle gemeenteraden aan zich voor te bereiden op…
25/03/2020

Gemeenteraden zijn uitgezonderd van verbod op samenkomsten

Uit de onderstaande brief van de ministers van VWS en J&V aan de voorzitters van de…
24/03/2020

Oproep aan minister voor mogelijkheden digitale besluitvorming

Digitale besluitvorming moet op korte termijn mogelijk worden zodat de raad blijft functioneren ten…
18/03/2020

UPDATE (18-03): Corona-virus en de besluitvorming in gemeenten en provincies

In het kader van de uitbraak van het coronavirus heeft het ministerie van BZK een aantal feiten op…
16/03/2020

Democratie in Actie: corona-update

De maatregelen die getroffen zijn voor het indammen van de Corona-uitbraak, hebben ook gevolgen…