Congres 'De haperende lokale democratie – en hoe het beter kan’

Datum 20-02-2019

Burgerpanels, burgertoppen en burgerbegrotingen: hele marktpleinen kunnen zo langzaamaan gevuld worden met instrumenten die de lokale democratie moeten versterken. Maar krijgen bewoners daarmee ook echt zeggenschap over wat ze zelf belangrijk vinden? Hoeveel hebben ze te vertellen nu we van het aardgas af moeten en gemeenten zelfredzaamheid tot mantra hebben verheven? Dreigen we niet een voedingsbodem te creëren voor frustratie en populisme? Urgente vragen die centraal staan op een congres op 2 april, georganiseerd door Movisie, Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken en Democratie in Actie. Het congres bevat interessante sprekers, workshops, themasessies en een debat.

Kijk voor meer informatie over het programma en de mogelijkheid tot aanmelden op www.movisie.nl. Let op: het maximum aantal aanmeldingen is bereikt. Nieuwe aanmeldingen komen op een wachtlijst te staan.