Checks & Balances

Als het om publiek geld gaat, heeft iedereen wel een mening. Bijvoorbeeld, dat ‘ons’ geld verkeerd wordt besteed. Of dat de gemeente op veel te…

Een Open Overheid is toegankelijk, bereikbaar en maakt informatie vindbaar voor alle inwoners. Ben je benieuwd hoe Open Overheid er in de praktijk…

Op welke manier kun je met digitale participatie-instrumenten, ofwel ‘E-democracy tools’, burgers beter bij beleid en politiek betrekken? En hoe…

Op initiatief van Omroep Gelderland starten de lokale omroepen in de provincie Gelderland een campagne in aanloop naar de…

Sinds 2014 brengt het Leer- en Expertisepunt Open Overheid initiatieven in beeld die de overheid transparanter maken. Laat je inspireren door…

De lokale rekenkamer kan de raad helpen bij zijn controlerende rol door onderzoek te doen naar doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid…

Actief ideeën uit de samenleving ophalen en gebruiken, transparant zijn over wat er binnen de overheid gebeurt, mensen passend en eenvoudig…

De gemeente Breda wilde haar gemeentebegroting transparanter opmaken en experimenteerde daarom met een burgerbegroting op wijkniveau. De gemeente…

Wat hebben Antwerpen, Breda, Oss, Oldenbroek en Emmen met elkaar gemeen? Deze vijf gemeenten hebben ervaring met de burgerbegroting. Om de…

Een gezonde lokale democratie begint met een goede informatievoorziening. Voor een goed werkende lokale democratie is het belangrijk dat inwoners…