Burgertop organiseren: do’s & dont's

Auteur Peer Smets & Marloes Vlind (Vrije Universiteit Amsterdam)Afzender Ministerie van BZKDatum 01-10-2017

Een burgertop organiseren, hoe doe je dat? Hoe zorg je voor diversiteit onder de deelnemers? Wat doen we met de resultaten? Wat is een goede werkvorm? Op welke manier betrek de raad en het college? Dit soort vragen komen op je af komen als je een burgertop wil organiseren.

De afgelopen jaren zijn er in veel Nederlandse gemeenten burgertoppen georganiseerd. Tijdens deze burgertoppen komen bewoners van een buurt, wijk of gemeente bij elkaar om samen actuele maatschappelijke vraagstukken te bespreken en tot gezamenlijke oplossingen te komen. Burgertoppen worden zowel vanuit de samenleving als vanuit de (lokale) overheid georganiseerd.

Deze handleiding is bedoeld voor gemeenten en initiatiefnemers die een burgertop gaan organiseren of dit overwegen. Het biedt inzicht in wat er inmiddels bekend is over burgertoppen. Een stappenplan geeft aan welke fases er doorlopen moeten worden in de voorbereiding, de uitvoer en het vervolgtraject van een burgertop. Ook komen de grootste valkuilen en mogelijke alternatieven aan bod.