Burgers en overheden als partners naar co-creatie en co-productie

Auteur Rob van EngelenburgAfzender Stichting Burger & Overheid

De relatie overheid-burger is niet altijd goed. Conflicten, wisselend stemgedrag, afnemend vertrouwen in de politiek, bedreigingen van ambtenaren en politici, verwarrende debatten op inspraakavonden en tal van klachten en bezwaar- en beroepsprocedures van burgers tegen de overheid zijn daar het gevolg van. Nog te vaak raken “hindermacht” van burgers en “doordrukmacht” van het de overheid in conflict met elkaar. Dit is ongewenst, kosten veel tijd en geld en kunnen beter voorkomen worden.

“Constructieve Burgerparticipatie” (CB) slaat bruggen en bevordert de samenwerking tussen burgers en overheid. En biedt oplossingen waar beide partijen tevreden over kunnen zijn. Dit geldt vooral bij ruimtelijke ordeningsprojecten, regionale economie, infrastructuur, maar ook zorg, veiligheid en onderwijs. Dit zijn juist die onderwerpen waar de overheid veel over te zeggen heeft.

Om goed te kunnen samenwerken, moeten beide partijen wel aan essentiële randvoorwaarden voldoen. In de Leergang Constructieve Burgerparticipatie (voor gemeenten) en de Workshop (gericht op burgers en organisaties) wordt, aan de hand van praktijkvoorbeelden, uitgelegd wat die voorwaarden zijn. Dit leidt tot een beter inzicht in wat goede samenwerking is.

De modules van de leergang zijn ook afzonderlijk te volgen. Het eindresultaat is een op maat gemaakt plan om burgers bij beleid, bestuur en uitvoering te betrekken.

De korte workshop voor burgers behandelt de spelregels voor CB, teamvorming, productontwikkeling, communicatie en lobby.