Brochure Regionale Energiestrategieën en besluitvorming

Datum 22-07-2020

Het moment dat de RES-regio’s hun concept-RES gaan inleveren bij het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie komt steeds dichterbij. Met enige regelmaat zijn er vragen over de wijze van besluitvorming rond de regionale energiestrategieën. Er is vooral behoefte is aan meer informatie over de politieke besluitvorming van de concept-RES en de RES 1.0 binnen volksvertegenwoordigende organen en de wijze waarop deze recht doet aan de positie van volksvertegenwoordigers.

Daarom stelden Nationaal Programma RES en Democratie in Actie samen de brochure Regionale Energiestrategieën en besluitvorming op. Deze brochure verduidelijkt de positie van gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemeen Besturen van de waterschappen binnen het RES-proces en geeft inzicht in de mogelijke varianten van besluitvorming. Ook bevat de brochure bevat een aantal voorbeelden uit de RES-regio’s en ook formats om de onderlinge kennisuitwisseling te vergroten.