Boekje Open Over Geld

Auteur Lokale-democratie.nlAfzender Open OverheidDatum 19-04-2018

Als het om publiek geld gaat, heeft iedereen wel een mening. Bijvoorbeeld, dat ‘ons’ geld verkeerd wordt besteed. Of dat de gemeente op veel te grote voet leeft met dat nieuwe stadskantoor. Veelgehoord is ook de klacht dat de gemeentebegroting wel erg ingewikkeld is. En wat zien we er nu eigenlijk van terug op straat? Inwoners missen overzicht, duidelijkheid, transparantie en hopen maar dat de verantwoordelijke bestuurders en hun ambtenaren het goed doen. Openheid geven over publiek geld – en wel zo dat de samenleving ook snapt waarom bepaalde keuzes worden gemaakt – draagt bij aan een sterke lokale democratie. Maar het is nog geen gemeengoed en blijkt lastiger dan gedacht. Zowel voor de gemeente als voor burgers. Daarom schreef Open Overheid BOOG: een Boekje Open Over Geld.

In BOOG staan tien tools en initiatieven die overheidsorganisaties en de samenleving helpen om opener over geld te zijn. Van Open Spending tot Gemeenschapsfondsen en van Burgerbegroten tot Geldstromen door de Wijk. De voorbeelden in deze publicatie zijn stuk voor stuk innovatief en worden op dit moment in de praktijk getest. De initiatieven dienen ter inspiratie. Ook bieden ze houvast om met Open Over Geld aan de slag te gaan.