Bestuurder

Op 5 april organiseerden BZK en VNG de themabijeenkomst ‘Meervoudige democratie in perspectief'. Journalist en gemeenteambtenaar Gijsbert van Es…

In het Stadskantoor van Utrecht vond donderdagmiddag 5 april de derde themabijeenkomst van het Actieprogramma Versterking Democratie en Bestuur…

Hoe houden we burgers betrokken en onze democratie actief en gezond? Veel gemeenten experimenteren volop met deze vragen. Ook op academisch niveau…

Bouwen in en bouwen aan de lokale democratie; letterlijk en figuurlijk. Aan de hand van theater en architectuur ontstaat er verbinding tussen leef…

De wijk Middelland (Rotterdam) mocht zelf beslissen over de uitgave van een budget van maar liefst € 7 miljoen. De boodschap is duidelijk: de…

Na twee jaar experimenteren met nieuwe vormen van lokale democratie is het tijd voor de volgende stap. Investeer in de kernwaarden en kwaliteit…

Het cement in het bouwwerk van de democratie ben jijzelf. Wil je aan de slag? Dit boekje geeft je inspiratie! In alle hoofdstukken bieden we jou…

De gemeente Utrecht experimenteerde een jaar lang met een leertraject om de samenwerking tussen ambtenaren en initiatiefnemers te verbeteren. In…

De gemeente Breda wilde haar gemeentebegroting transparanter opmaken en experimenteerde daarom met een burgerbegroting op wijkniveau. De gemeente…

Wat hebben Antwerpen, Breda, Oss, Oldenbroek en Emmen met elkaar gemeen? Deze vijf gemeenten hebben ervaring met de burgerbegroting. Om de…