Bereikbaarheid Democratie in Actie en haar partners

Hoe kunt u ons bereiken?

Democratie in Actie

De maatregelen die getroffen zijn voor het indammen van de Corona-uitbraak, hebben ook gevolgen voor de activiteiten van het samenwerkingsprogramma Democratie In Actie. Alle activiteiten die gepland staan tot 6 april, worden verplaatst tot een later moment.

Op de website www.lokale-democratie.nl zullen – zoals u gewend bent – artikelen verschijnen over het functioneren van de lokale democratie. Waar deze artikelen de afgelopen periode ook vaak terugblikten op bijeenkomsten, zullen deze artikelen in de komende drie weken vooral reflectief van aard zijn.

Mocht u gerichte vragen hebben over het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie, dan kunt u mailen naar info@lokale-democratie.nl

Ministerie van BZK

Voor vragen kan contact worden opgenomen met de Directie Democratie & Bestuur, Afdeling Inrichting Openbaar Bestuur van het Ministerie van BZK, via info.openbaarbestuur@minbzk.nl.

VNG

In verband met de maatregelen die zijn genomen ter bestrijding van het coronavirus is het hoofdkantoor van de VNG - de Willemshof - gesloten. Wij zijn hierdoor telefonisch niet bereikbaar.

De VNG adviseert gemeenten om zoveel mogelijk hun vragen te stellen op het VNG-forum Corona. Op het forum kunnen andere gemeenten ook meelezen en meedenken over uw vraagstukken en dilemma’s.

Heeft u specifieke vragen, dan kunt u deze mailen naar info@vng.nl. Als u teruggebeld wilt worden, vermeld dit dan in de onderwerpregel. De VNG roept gemeenten op om zoveel als mogelijk praktijkvoorbeelden en oplossingen met elkaar te delen. We hebben elkaars inspiratie en innovatie hard nodig. U kunt ze mailen naar praktijkvoorbeelden@vng.nl. Over het coronavirus is een speciale pagina opgesteld met nieuws, veelgestelde vragen, link naar het forum en voorbeelden www.vng.nl/corona 

Nederlands Genootschap van Burgemeesters

Vanwege de GRIP 4 zijn de veiligheidsregio’s in the lead. Voor specifieke vragen over de burgemeestersrol kunt u contact opnemen:

telefoon: 070 - 373 83 83

e-mail naar info@burgemeesters.nl

Vereniging van Gemeentesecretarissen

Voor vragen zijn alle bestaande nummers en mailadressen bereikbaar en beschikbaar:

Contactgegevens Vereniging van Gemeentesecretarissen: https://www.gemeentesecretaris.nl/contact/ 

Meer informatie:

Actualiteitenpagina COVID-19 (inlog nodig): https://www.gemeentesecretaris.nl/Security/login?BackURL=%2Fleden-portal%2Factualiteitenpagina-covid-19%2F

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is voor vragen en informatie bereikbaar via info@raadsleden.nl

Berichten over de gevolgen voor het coronavirus voor raadsleden en raadsvergaderingen leest u op www.raadsleden.nl

Vereniging van Griffiers

Voor vragen zijn alle bestaande nummers en mailadressen bereikbaar en beschikbaar via http://www.griffiers.nl/

De Vereniging van Griffiers is voor vragen bereikbaar via info@griffiers.nl

Wethoudersvereniging

De Wethoudersvereniging is voor vragen en informatie bereikbaar via info@wethoudersvereniging.nl

Berichten over de gevolgen voor het coronavirus voor wethouders leest u www.wethoudersvereniging.nl