Behoeften lokale partijen in kaart gebracht

Datum 15-11-2018

Lokale politieke partijen, zonder vertegenwoordiging in de Tweede Kamer, hebben vooral behoefte aan trainings- en opleidingsmogelijkheden, het versterken van beleidsinhoudelijke, juridische expertise en het verbeteren van vaardigheden als goed debatteren of het (snel) lezen van stukken. Dit blijkt uit onderzoek dat ProDemos uitvoerde in opdracht van het ministerie van BZK. Ruim 230 vertegenwoordigers van lokale partijen vulden de enquête in.

Naast deze op het raads- en bestuurswerk gerichte ondersteuning, hebben veel respondenten ook behoefte aan ondersteuning bij meer partijgerichte werkzaamheden: ledenwerving, verkiezingscampagnes, partijcommunicatie, scouting en kandidaatstelling. Ongeveer 40% van de respondenten noemt deze onderwerpen. 

Landelijke partijen bieden hun lokale afdelingen diverse ondersteuningsmogelijkheden. Op de vraag welke van die mogelijkheden lokale partijen als aanwinst zouden beschouwen, worden training en opleiding en campagne-expertise het meest genoemd. Een jongerenafdeling scoort ook hoog. Bovendien zien lokale partijen een bestuurdersnetwerk, een wetenschappelijk bureau en contact met landelijke politici als aanwinst. 

“Uit de antwoorden van respondenten blijkt dat lokale partijen de ondersteuning verwelkomen, maar lokale partijen zijn ook terughoudend voor al te veel bemoeienis ‘van boven’. Dat past wel bij het karakter van veel lokale partijen: zij zijn gewend het zelf te doen,” aldus onderzoeker Julien van Ostaaijen, die voor ProDemos het onderzoek uitvoerde.

ProDemos werkt nu aan een ondersteuning die vanaf eind november getoetst kan worden door de eindgebruiker. “We nodigen lokale partijen uit om onderdelen van het digitale platform te toetsen, aanvullende vragen te stellen, mee te denken en dossiers aan te vullen. De ondersteuning wordt een platform met kennis, stappenplannen en voorbeelden die behulpzaam zijn bij het oprichten van een partij, het besturen van een partij en bij het politieke handwerk”, aldus projectleider Anne Graumans. 

Bent u actief in een lokale politieke partij en wilt u op de hoogte gehouden worden, mail dan naar lokalepartijen@prodemos.nl.