Ambtenaren

Van 7 t/m 11 mei is het Open Gov Week. Het Open Overheid beleidsteam van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het…

Een Open Overheid is toegankelijk, bereikbaar en maakt informatie vindbaar voor alle inwoners. Ben je benieuwd hoe Open Overheid er in de praktijk…

Gelijk speelveld. Dat is de titel van de publicatie over het leertraject ‘Overheidsparticipatie en Omgevingswet’. In dit traject is ervaring…

Op welke manier kun je met digitale participatie-instrumenten, ofwel ‘E-democracy tools’, burgers beter bij beleid en politiek betrekken? En hoe…

De relatie overheid-burger is niet altijd goed. Conflicten, wisselend stemgedrag, afnemend vertrouwen in de politiek, bedreigingen van ambtenaren…

Hoe houden we burgers betrokken en onze democratie actief en gezond? Veel gemeenten experimenteren volop met deze vragen. Ook op academisch niveau…

Bouwen in en bouwen aan de lokale democratie; letterlijk en figuurlijk. Aan de hand van theater en architectuur ontstaat er verbinding tussen leef…

Een toolbox met een tiental praktijkvoorbeelden uit tien verschillende gemeenten. Hoe verbeteren zij de relatie tussen overheid en inwoner in de…

De wijk Middelland (Rotterdam) mocht zelf beslissen over de uitgave van een budget van maar liefst € 7 miljoen. De boodschap is duidelijk: de…

Na twee jaar experimenteren met nieuwe vormen van lokale democratie is het tijd voor de volgende stap. Investeer in de kernwaarden en kwaliteit…

Het cement in het bouwwerk van de democratie ben jijzelf. Wil je aan de slag? Dit boekje geeft je inspiratie! In alle hoofdstukken bieden we jou…

Bent u benieuwd naar de theoretische context van het fenomeen ‘loting’? Zoekt u motieven om loting toe te passen of wilt u vooral praktisch aan de…