Webinar ‘Aan de slag met digitale inspraak en participatie in Coronatijd’

Datum
Tijd
11.00 – 12.00
Over de bijeenkomst

Kijk hier terug: Webinar ‘Aan de slag met digitale inspraak en participatie in Coronatijd’

Overweegt u om digitale inspraak of participatie op te starten voor een concreet project, plan of programma binnen uw organisatie. Hoe pakt u dat aan? Wat kunt u vandaag al doen en wat is daarbij belangrijk om te weten? Wat kunt u leren van andere organisaties die al ervaringen hebben opgedaan? En vooral: hoe kunt u snel aan de slag? 

In het webinar ‘Aan de slag met digitale inspraak en participatie in Coronatijd’ krijgt u het antwoord op bovenstaande vragen. We gaan in op de noodzaak van transparantie, inspraak en consultatie van inwoners. Daarna focussen we op de praktische invulling en geven we inzicht in de tools en handreikingen die beschikbaar zijn bij Democratie in Actie. We gaan in op de THiNK-app, een hulpmiddel om de mate van participatie in projecten en processen te kunnen bepalen. Ook laten we een voorbeeld zien van digitale consultatie tijdens een online bijeenkomst in het kader van een gezamenlijke Regionale Energiestrategie (RES). Tot slot geven we inzicht in de participatieplatformen “Open Stad” en “Consul” en de mogelijkheden die ze bieden voor uw organisatie.

U kunt zich hier aanmelden.

Vragen kunt u vooraf stellen, bij uw aanmelding, zodat we deze mee kunnen nemen tijdens het webinar. Vragen kunnen ook tijdens het webinar worden gesteld. Er zal een team van experts beschikbaar zijn om deze te beantwoorden.

Locatie
Online