Startbijeenkomst griffierspool

Datum
Tijd
10.00-13.00 uur
Over de bijeenkomst

Griffierspool Democratie in Actie van start

Op vrijdag 8 februari is de startbijeenkomst van de griffierspool van Democratie in Actie. Ruim 30 griffiers hebben zich al aangemeld voor de griffierspool van Democratie in Actie. 

De opzet van de griffierspool is een van de vijf punten het Democratiepact dat de Vereniging van Griffiers en BZK in oktober vorig jaar sloten. Een van de doelen van de pool is onderling leren en kennis uitwisselen over democratische en bestuurlijke innovaties. 

De griffierspool is onderdeel van een bredere ondersteuningspool van Democratie in Actie die maatwerkondersteuning biedt aan gemeenten. De adviseurs in de pool kunnen een korte periode meedenken met gemeenten over een lokaal democratieproject, een bijdrage leveren aan een lokale bijeenkomst of fungeren als klankbord en sparringpartner. De griffiers in de pool kunnen ook ingezet worden om een workshop te begeleiden of een traject zoals de Quick Scan Lokale Democratie. 

De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht. Griffiers die willen meedoen in de pool kunnen zich melden bij Sabine de Kroon sabine.kroon@minbzk.nl of 06 5288 5306. 
 

Locatie
Utrecht, Varrolaan 100