Right to Challenge tour in Zeeland

Datum
Tijd
middag
Over de bijeenkomst

Zeeuwse (bewoners-) initiatieven en overheden aan de slag met R2C.

Het Netwerk Right to Challenge organiseert samen met de Zeeuwse Vereniging voor Kleine Kernen (ZVKK) een Leeratelier over R2C. Het wordt een tour langs interessante initiatieven met praktische informatie voor gemeenten en initiatiefnemers. We kijken bij (welzijns-) voorzieningen in steden en dorpen. Maar we gaan ook na hoe inwoners zelf b.v. dorpsvisies kunnen maken met R2C.

Aan de orde komen:

  • Wat is R2C en hoe a je daarmee aan de slag als gemeente en als bewonersinitiatief?
  • Ervaringen delen over R2C trajecten van (bewoners-) initiatieven in Nederland
  • Hoe geven wij samen vorm aan Right to Challenge in Zeeland?
  • Wat betekent R2C voor bijvoorbeeld aanbestedingen, aansprakelijkheid, etc.?
  • Het gebruik van de “Routeplanner Right to Challenge”: deze aanpak van R2C is gemaakt met bewonersinitiatieven, gemeenten en VNG / ministerie van BZK, in het kader van het landelijk programma Democratie in Actie

Het Leeratelier bestaat uit drie dagdelen (13 juni middag en 25 juni hele dag).

Meer informatie en aanmelding: info@righttochallenge.nl

Leeratelier Right to Challenge in Zeeland op 13 juni en 25 juni 2019