Online bijeenkomst 2: De rol van raadsleden in de warmtetransitie

Datum
Tijd
10.00 - 12.00 uur
Over de bijeenkomst

Alle Nederlandse gemeenten zetten de komende jaren de warmtetransitie (de overgang naar aardgasvrije wijken) in gang. Eind 2021 moeten alle gemeenten een Transitievisie Warmte hebben vastgesteld. In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn. Er staat dus flink wat te gebeuren. Er ligt een belangrijke taak voor de gemeenteraad om bijvoorbeeld kaders te stellen. Om dit goed te kunnen doen moeten raadsleden echter wel goed zicht hebben op hun rol.

In samenwerking met het Kennis- en Leerprogramma Programma Aardgasvrije Wijken, de Vereniging van Raadsleden, de Vereniging van Griffiers en Democratie in Actie ging Platform31 hierover in gesprek met raadsleden en is opgehaald waar raadsleden behoefte aan hebben om hun rol goed in te kunnen vullen. Bent u raadslid of griffier en op zoek naar handvatten voor uw rol in de warmtetransitie? Platform31 organiseert in 2020 drie interactieve, online bijeenkomsten over uw rol en mogelijkheden hierin, op resp. 12 juni, 20 juni en 23 september. De tijdens deze bijeenkomsten staan de thema’s informatie, participatie en besluitvorming in de sessies centraal.

Participatie: aan het werk met (actieve) bewoners
Zaterdag 20 juni 10.00 – 12.00
Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op methoden om betrokkenheid van bewoners te organiseren en welke rol raadsleden hierbij kunnen spelen.

Bent u geïnteresseerd? En beschikt u al over enige kennis van de warmtetransitie? Meld u dan hier aan. Voor aanvang van de bijeenkomst krijgt u een mail met de link en verdere instructies. U heeft alleen een computer of laptop nodig met geluid en een goede internetverbinding met voldoende snelheid.