Leeratelier Energietransitie in Friesland

Datum
Tijd
hele dag
Over de bijeenkomst

In Friesland zijn honderden lokale energie-initiatieven. Zij willen vaak zelf het heft in handen houden bij energieopwekking en -besparing. Hoe kan Right to Challenge een instrument zijn om hun ambities waar te maken? En hoe vindt dan de afstemming en samenwerking met overheden plaats?

Op 27 juni organiseert het Netwerk R2C een Leeratelier over de Energietransitie, samen met Doarpswurk en de Friese Milieu Federatie. Aan de orde komt o.a.

  • Wat is R2C en wat zijn ervaringen met Right to Challenge?
  • R2C benutten bij de energietransitie: zowel bij de planvorming als bij de daadwerkelijke uitvoering en realisatie van de energietransitie.

Meer informatie en aanmelding info@righttochallenge.nl