Leeratelier: Aan de slag met Right to Challenge in Brabant

Datum
Tijd
Middag
Over de bijeenkomst

Hoe kun je als gemeente en als bewonersinitiatief praktisch aan de slag met Right to Challenge? In samenwerking met de VNG en het ministerie van BZK organiseert het landelijk netwerk Right to Challenge dit Leeratelier Right to Challenge.

U werkt, in drie dagdelen,  samen met andere gemeenten en maatschappelijk initiatiefnemers aan de invulling van dit recht op lokaal niveau. Aan de orde komen onder andere:

  • Wat is Right to Challenge (R2C) en hoe geef je dit vorm in jouw gemeente?
  • Ervaringen delen over R2C trajecten in Nederland
  • Hoe neem je de bewoners en de gemeentelijke organisatie mee?
  • Wat betekent R2C voor bijvoorbeeld aanbestedingen, aansprakelijkheid en financiële verantwoordelijkheid?

Doelgroep

Ambtenaren, bestuurders, maar ook maatschappelijke initiatiefnemers. 

Kosten

Geen.

Aanmelden en meer informatie

Via info@righttochallenge.nl of 06 - 51 71 87 78

Organisator

Landelijk netwerk Right to Challenge, VNG, ministerie van BZK

Locatie
Oss