Inspiratiemiddag Festina Lente

Datum
Tijd
10.00 -17.00
Over de bijeenkomst

Studio Vers Bestuur en de gemeente Kampen nodigen je uit voor Festina Lente! De inspiratiemiddag over bestuurlijke vernieuwing en participatie! Je bent van harte welkom op maandag 20 mei 2019. Deelname is gratis.

Worstel je als bestuurder of ambtenaar met participatietrajecten? Wil je weten hoe je doordacht inwoners kunt betrekken? En hoe je de raad en de gemeentelijke organisatie hierin samen kunt laten optrekken? Kom dan naar de inspiratiemiddag over bestuurlijke vernieuwing en participatie! Naast een bruisend plenair programma kun je ook deelnemen aan verschillende workshops en is er voldoende gelegenheid om te netwerken!

THiNK!

De app THiNK! helpt om participatietrajecten vooraf goed te doordenken en de gemeenteraad in stelling te brengen. Inwoners en andere betrokkenen ervaren dat duidelijk is waarom zij worden betrokken. Deze app is bedacht door de gemeente Kampen en omarmd en ontwikkeld door de VPNG met steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Vers Bestuur

Hoe interesseren wij mensen om te voelen dat de publieke zaak ook van hen is, om nieuwe initiatiefnemers, bestuursleden, vrijwilligers, leden, stemmers te worden? Kennis van doelgroepen, zelfinzicht, een realisatie van je eigen rol in een razend snel ontwikkelende bèta wereld, en een dramatisch andere houding van onszelf zijn essentieel voor een streven naar een echte dialoog in een vitale samenredzame democratie.

Deelnemen aan de inspiratiemiddag Festina Lente is gratis. Meld je wel snel aan, want vol is vol. Aanmelden kan tot 13 mei.

Aanmelden Festina Lente

Programma

Voor wie Kampen echt wil leren kennen is er ook een ochtendprogramma. Na ontvangst in het stadhuis van de gemeente Kampen vindt er een stadswandeling met kort bezoek aan Stedelijk Museum Kampen plaats. Aansluitend start de inspiratiemiddag in de Stadsgehoorzaal.

Tijdstip Activiteit
10.00 Welkom met koffie en thee (optioneel)
10.30 Stadswandeling en museumbezoek (optioneel)
12.00 Lunch
12.30 Opening door dagvoorzitter Anya Terpstra
12.35 Falen naar succes! (wethouder Geert Meijering en Tweede Kamerlid Harry van der Molen)
12.55 THiNK! (gemeentesecretaris Anky Griekspoor)
13.00 Beslissingen nemen als Tribe (dr. Daniëlle Braun)
14.30 PAUZE
14.45 Keuzesessie 1 (zie keuzemogelijkheden hieronder)
15.30 Keuzesessie 2 (zie keuzemogelijkheden hieronder)
16.15 Borrel en plenaire terugkoppeling

Keuzesessie 1 en 2

  • Toepassen van de app/Rol van de raad door Alinda van Bruggen (Grote zaal / Vestzak theater - max. 250 / 75 deelnemers)
  • DemoCrazy! door Ferenc van Damme - Studio Vers Bestuur (Vestzak theater / Grote zaal - max. 75 / 250 deelnemers)
  • Frame je participatieopgave! door Enrico Kraijo - VPNG (De Salon - max. 25 deelnemers) = VOLGEBOEKT
  • Sparren met Tweede Kamerlid Harry van der Molen over Right to Challenge (Foyer met live jazzmuziek)
  • Documentaire en nagesprek over 'De Wilde Deerne' - vernieuwende samenwerking op cultureel gebied (Nieuwe Foyer)

Ochtendprogramma (optioneel)

Stadhuis Kampen
Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen

Middagprogramma

Stadsgehoorzaal Kampen
Burgwal 84
8261 ES  Kampen

Festina Lente

Haast u langzaam is de vertaling van het Latijnse Festina Lente. Met deze woorden herinnerde keizer Augustus, oprichter van het Romeinse rijk, zijn onderdanen eraan hoe belangrijk het is om een goede balans te vinden tussen urgentie en ijver wanneer zij activiteiten verrichtten.

Voor gemeenteambtenaren en bestuurders is een goede balans hierin eveneens van groot belang. Vooral in het kader van participatietrajecten.

Locatie
Kampen