Expertmeeting ‘Politiek en bestuur voor iedereen'

Datum
Tijd
15-17 uur
Over de bijeenkomst

Expertmeeting ‘Politiek en bestuur voor iedereen. Naar een betere vertegenwoordiging van mensen met een migratieachtergrond in politiek en bestuur’

De afgelopen jaren is al veelvuldig gesproken over hoe we tot een betere vertegenwoordiging van Nederlanders met een migratieachtergrond in politieke en bestuurlijke functies kunnen komen. Desondanks is het aantal burgemeesters met een migratieachtergrond momenteel op een hand te tellen, en ook in andere politieke en bestuurlijke functies zijn mensen met een migratieachtergrond nog steeds ondervertegenwoordigd. Om kennis en ervaringen bij elkaar te brengen, onderzoeksvragen te inventariseren en beleidsacties aan te scherpen, organiseren de VNG, de Wethoudersvereniging en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, binnen hun samenwerkingsverband Democratie in Actie, binnenkort een expertmeeting.

Ervaringen van politieke ambtsdragers met een migratieachtergrond en ervaringen vanuit wetenschappelijk onderzoek staan tijdens de expertmeeting centraal. Tijdens de bijeenkomst zal onder andere het onderzoek ‘politieke participatie van mensen met een migratieachtergrond in de raadszaal’ gepresenteerd worden. Dit onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers Zeki Arslan, Alfons Fermin en Peter Zwaga. Zij spraken met verschillende lokale politieke ambtsdragers met een migratieachtergrond over de barrières die zij in hun carrière zijn tegengekomen. Verder zullen oud-burgemeester Joyce Sylvester en wethouder Kavita Parbhudayal hun eigen ervaringen als politieke ambtsdrager delen. Zij spreken ook over de barrières die zij tijdens hun carrière zijn tegengekomen, maar vooral ook over wat hen juist geholpen heeft en op welke manier Nederlanders met een migratieachtergrond de politiek en het openbaar bestuur kunnen verrijken. Tenslotte zal Jean Tillie, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, reflecteren op de verhalen van de sprekers en vanuit wetenschappelijke hoek toelichten welke extra acties nodig zijn om te komen tot een evenredige vertegenwoordiging van Nederlanders met een migratieachtergrond in politiek en bestuur.

Over de sprekers

  • Zeki Arslan, Alfons Fermin en Peter Zwaga zijn zelfstandige onderzoekers in het sociaal domein (Platform Sociale Binding en Fermin Onderzoek & Advies) en voeren in opdracht van de VNG en het ministerie van BZK een onderzoek uit naar de politieke participatie van personen met een migratieachtergrond die in de gemeentelijke politiek actief waren tussen 1986 en 2018.  
  • Joyce Sylvester was van 2008-2009 waarnemend burgemeester van Anna Paulowna, daarna was zij van 2009-2015 waarnemend burgemeester te Naarden. Van 2003-2015 was zij voor de PvdA senator en fractiesecretaris/penningmeester. Thans is Joyce Sylvester substituut ombudsman bij de Nationale ombudsman en bekleedt zij diverse raad van toezicht functies.
  • Kavita Parbhudayal is sinds 2018 wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid in Den Haag. Eerder was zij directeur financiën bij de gemeente Den Haag. In 2017 was zij genomineerd voor de Etnisch Zakenvrouw van het Jaar-verkiezing.
  • Jean Tillie is decaan van de faculteit Maatschappij en Recht van de Hogeschool van Amsterdam en hoogleraar Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in diversiteit en politieke integratie en doet onderzoek naar onder andere (extreem)rechts stemgedrag, de kwaliteit van de multiculturele democratie, radicalisme en extremisme.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven via deze link. Na aanmelding ontvangt u de inloggegevens voor de bijeenkomst.

Locatie
Online