Eerste Summer School Lokale Digitale Democratie: Digitaal bruggen slaan

Datum
Tijd
10.00 - 16.00
Over de bijeenkomst

Digitalisering biedt volop kansen voor nieuwe vormen van democratische besluitvorming. Online meebeslissen over de inrichting van een park of het digitaal verdelen van een deel van de gemeentebegroting tussen verschillende dorpsinitiatieven. Om inwoners tegemoet te komen in de wens meer invloed te hebben op kwesties die hen direct raken én de kloof tussen inwoners en het bestuur te dichten, experimenteren gemeenten volop. Zo ontwikkelde Amsterdam verschillende participatietools(o.a. Stem van West), experimenteren diverse gemeenten met Consul in de Proeftuin Lokale Digitale Democratie en bedacht Nijmegen MijnWijkplan.
Wat kunnen we van deze experimenten leren? Op 21 juni maken we de balans op en onderzoeken we hoe door de digitalisering van het besluitvormingsproces de rol van inwoners, ambtenaren, journalisten, bestuurders en raadsleden verandert.

Aan bod zal komen

  • Wat vraagt het van ambtenaren, raadsleden, bestuurders, inwoners en journalisten om representatieve en participatieve democratie on- en offline op elkaar aan te laten sluiten?
  • Welke belangen moeten door wie op welk moment worden afgewogen? Weegt bijvoorbeeld het belang van privacy op tegen het belang van inclusie en wie bepaalt dit?
  • Welke bruggen zijn er binnen de organisatie nodig om digitale besluitvorming mogelijk te maken?

Raadsleden, ambtenaren, bestuurders, journalisten en inwoners zijn van harte uitgenodigd om ervaringen en ideeën te delen op deze Summer School Lokale Digitale Democratie.

Host van de eerste Summer School Lokale Digitale Democratie: gemeente Amsterdam.

Deze Summer School is georganiseerd in samenwerking met de gemeente Amsterdam, Tada, BZK en VNG.

Met vragen kun je terecht bij annajorien.prins@minbzk.nl

Locatie
Voormalige Stadstimmertuin, Amsterdam