Agenda Lokale Democratie: hoe kan het nog beter?

Auteur Minister van BZKAfzender Minister van BZK

De relatie tussen burgers en de overheid is continue in verandering. De Agenda Lokale Democratie analyseert deze veranderingen en probeert een impuls te geven aan het versterken en vernieuwen van de lokale democratie. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ondersteunt initiatieven die de lokale democratie bevorderen.

“Ruimte creëren voor vernieuwing”

Minister Plasterk draagt zelf ook bij aan het bevorderen van de lokale democratie. Zo neemt hij het voortouw bij de opbouw van een sterke kennispositie en investeert hij in kennisdeling. In de Agenda Lokale Democratie roept hij alle partijen die een rol spelen in de lokale democratie op om ruimte te creëren voor vernieuwing. En om met elkaar in gesprek te gaan over hoe de lokale democratie nog beter kan functioneren.

Voortgangsrapportages Agenda Lokale Democratie

De twee voortgangsrapportages Agenda Lokale Democratie geven inzicht in hoe het ervoor staat met de lokale democratie in Nederland. Bekijk ze hiernaast.