Afgestofte rapporten

03/10/2019

Afgestofte rapporten 6 – 'We gooien het de inspraak in'

'We gooien het de inspraak in' (2009) is een onderzoek van de Nationale…
19/09/2019

Afgestofte rapporten 5 – Raadswerk is Maatwerk

Hoe kun je als raad(slid) meer kleur geven aan de lokale democratie? Nederland kent al ruim…
11/07/2019

Afgestofte rapporten 4 – Het CLEAR-model als zelfscan voor burgerparticipatie

In 2005 gaf de Raad van Europa opdracht om een instrument te ontwikkelen, dat inzicht gaf in…
16/05/2019

Afgestofte rapporten 3 – Het presterend vermogen van gemeenten

In de afgelopen jaren zijn veel onderzoeken en rapporten gepubliceerd over de lokale democratie en…
18/04/2019

Lokale of nationale thema’s: waardoor laten mensen zich leiden bij de raadsverkiezingen?

Afgestofte rapporten: ‘Lokale kiezers, lokale keuzes?’ (Universiteit van Tilburg) Bij de…
21/03/2019

"Cultuur is bepalender dan structuur in de bestuurskracht van gemeenten"

Betekenis cultuur voor bestuurskracht Cultuur is bepalender dan structuur in de bestuurskracht van…