Recente artikelen

29/10/2017

Wat is Open Overheid?

Actief ideeën uit de samenleving ophalen en gebruiken, transparant zijn over wat er binnen de…

29/10/2017

Breda Begroot: experimenteren met burgerbegrotingen

De gemeente Breda wilde haar gemeentebegroting transparanter opmaken en experimenteerde daarom…

29/10/2017

De Z-battle: experimenteren met burgerinspraak

In de gemeente Zeist experimenteert de gemeenteraad met burgerinspraak. Bijvoorbeeld met de Z-…

29/10/2017

Volg nu de cursus Politiek Actief

Hoe kunnen we de politieke betrokkenheid van burgers voor hun lokale democratie vergroten? Op…

29/10/2017

Grip op regionale samenwerking

Als gemeente werk je vaak samen met tal van partners. Zeker met de toenemende decentralisaties…

29/10/2017

Raadswerk is maatwerk

Wil jij jouw lokale democratie eens goed onder de loep nemen? Maak dan samen met de inwoners van…

29/10/2017

Hoe is het om voor de lokale politiek te werken?

Het werk van bestuurders en volksvertegenwoordigers is soms wat onzichtbaar. De hoogste tijd om…

29/10/2017

Wil jij gemeenteraadslid worden?

Op 21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Behalve het recht om zelf te stemmen,…

29/10/2017

Hoe beoordelen decentrale ambtsdragers hun werk?

De Nederlandse representatieve democratie wordt gedragen door volksvertegenwoordigers. Bij…

29/10/2017

Bedrijfsleven, de raad roept jullie!

Een raadslid besteedt gemiddeld zo’n 16 uur per week aan het raadslidmaatschap. In de praktijk…

29/10/2017

Ondersteuning voor raadsleden

Gemeenteraden zijn een belangrijke schakel in de lokale democratie. Er komt veel op raadsleden…

29/10/2017

Betrek jongeren bij de politiek met de Battle of Concepts

Neem een podcast op, zet jongeren in een escape room of organiseer een festival. Laat twintigers…