Recente artikelen

06/07/2018

Verslag ontwerpsessie Democratie in Actie Arnhem

Als je aan een kleine 30 mensen de vraag stelt of ze vijf of meer mensen in de zaal…

05/07/2018

Plan van Aanpak naar de Tweede Kamer

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vandaag het Plan…

05/07/2018

Publicatie tussenrapport Right to Challenge

Vandaag verschijnt een voorstudie over Right to Challenge dat de Universiteit Leiden in…

03/07/2018

Verslag Ontwerpsessie Democratie in Actie Haarlem

Donderdag 21 juni kwam in Haarlem een divers gezelschap bijeen voor de Ontwerpsessie Democratie…

02/07/2018

Monitor Burgerparticipatie 2018

Sinds 2010 voert ProDemos elke twee jaar de Monitor Burgerparticipatie uit: een onderzoek naar…

26/06/2018

Publieke waarden centraal bij digitalisering gemeenten

Digitalisering biedt gemeenten nieuwe kansen om te innoveren, democratie te vernieuwen en…

21/06/2018

Eerste Ontwerpsessie Democratie in Actie Utrecht

Donderdag 14 juni vond de eerste van zes ontwerpsessies van ‘Democratie in Actie’ plaats. Dit…

19/06/2018

Verslag Themabijeenkomst Lokale Digitale Democratie

Op 30 mei vond de themabijeenkomst ‘Lokale Digitale Democratie’ plaats. Doel van de middag was…

18/06/2018

Ontwerpsessies Democratie in Actie: denk mee!

Democratie in Actie organiseert zes ontwerpsessies over lokale democratie en bestuur. Aanmelden…

31/05/2018

Eenvoudig online meepraten met de raadsvergaderingen

Burgerparticipatie is een thema dat lokaal van groot belang is. Zonder de participatie van…

24/05/2018

Gemeenteraadzaal als Escape Room

De gemeenteraadzaal wordt ingezet als Escape Room. De deuren gaan letterlijk op slot en in een…

17/05/2018

Groot urgentiegevoel voor gezamenlijke aanpak van criminele beïnvloeding

Op 16 mei jl. vond de expertsessie plaats die gezamenlijk georganiseerd was door de ministeries…