Acties om antidemocratische voedingsbodem weg te nemen

Kabinetsreactie op motie van Dam
Auteur Minister BZK: dr. R.H.A. Plasterk | Minister SZW: dr. L.F. AsscherAfzender Het kabinet: Rutte IIDatum 31-01-2016

Wat te doen met groepen in de samenleving die de principes van onze democratische rechtsstaat niet respecteren? Zoals een groep die buitenstaanders afkeurt en zichzelf isoleert of een tegenbeweging die de eerste groep met harde hand wil wegwerken.

Antidemocratische gedragingen passen niet in de Nederlandse samenleving. Gedeelde waarden zoals tolerantie, vrijheid voor iedereen en iedereen laten meedoen in de samenleving zijn kenmerkend voor ons land. In Nederland bestaat de vrijheid om te geloven en te uitten wat je wilt. Er is daarbij wel een norm, namelijk de (grond)wet. Antidemocratische bewegingen houden zich niet aan de wet en zijn daarmee een bedreiging voor de democratie.

Over dit vraagstuk heeft Kamerlid Van Dam een motie ingediend in de Tweede Kamer. Van Dam stelde in juli 2015 de regering de vraag welke mogelijkheden er zijn om het uit- en overdragen van gedeelde waarden en onderlinge verbondenheid te versterken. In deze brief noemt het kabinet acties die hieraan bij kunnen dragen en daarmee de voedingsbodem voor antidemocratische bewegingen weg te nemen.