Aan tafel met het lokale bestuur

Auteur Lokale democratie in beweging (LDiB)Afzender Lokale democratie in beweging (LDiB)Datum 29-10-2017

Wat is de beste plek voor een goed gesprek? Juist, de eettafel! Tijdens zogenaamde maaltijdgesprekken gaan wethouders, gemeentesecretarissen en andere bestuurders  tijdens de maaltijd met elkaar in gesprek over de functies die zij  binnen gemeentelijke organisaties vervullen. De bijeenkomsten zijn een initiatief van Lokale Democratie in Beweging: een programma van de beroeps- en belangenverenigingen van raadsleden, wethouders, burgemeesters, griffiers en gemeentescretarissen, de VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Elkaar beter leren kennen

Tijdens de informele sfeer van de maaltijdgesprekken leren bestuurders elkaar beter kennen. En dat is precies het doel van dit programma. Daarnaast staat één belangrijke vraag centraal: hoe versterk je de interne bestuurskracht binnen een gemeentelijke organisatie?

Tijdens iedere maaltijd geeft een spreker richting aan het gesprek aan de hand van een thema of een publicatie. Wethouders en gemeentesecretarissen gaan over deze thema’s in gesprek en dit zorgt vaak voor mooie inzichten en meer begrip voor elkaars werk. Ook leren wethouders tijdens deze gesprekken van elkaars ervaringen. Het zou daarom erg zinvol zijn om ook eens te kijken hoe collega’s uit een andere gemeente - of misschien wel uit een andere streek - met problemen of uitdagingen omgaat.

Wanneer gaan we weer aan tafel?

De manier waarop lokale overheden met bestuur omgaan is continue in verandering. Dankzij initiatieven zoals de maaltijdgesprekken kunnen bestuurders hun expertise, kennis en inzicht met elkaar te delen. En zo hebben inwoners optimaal profijt van hun werk!

Wil je weten waar en wanneer de volgende maaltijd  plaats vindt? Kijk dan in de agenda van Lokale Democratie in Beweging!