Aan de slag met Participatie

Betrokkenheid van burgers bij overheidsbeleid is van groot belang. Hoe organiseer je dat? Hier vind je meer over burgerparticipatie en hoe de gemeente zo transparant, open en toegankelijk mogelijk kan zijn voor haar burgers. Wanneer initiatieven van burgers komen, is de vraag hoe je hier als overheid mee omgaat. In dat geval is er sprake van overheidsparticipatie.

21/03/2018

Overheidsparticipatie en de Omgevingswet: Gelijk speelveld

Gelijk speelveld. Dat is de titel van de publicatie over het leertraject ‘Overheidsparticipatie en Omgevingswet’. In dit traject is ervaring opgedaan…
20/03/2018

Minister bij scholierendebat

Hoe kan onze democratie nog beter? Afgelopen donderdag ging minister Ollongren naar het Haags Montessori Lyceum om een scholierendebat bij te wonen.…
19/03/2018

Right to Challenge: geen sprint, maar een marathon

‘Uitdaging!’ Of toch liever: ‘onderop', 'beweging’ of ‘samenwerking’? Ruim vijftig wijsvingers van deelnemers tikken snel de eerste associatie bij…
22/02/2018

Magazine Dorps- en Wijkdemocratie

In het Magazine ‘Dorps- en Wijkdemocratie’ komen alle inzichten en bevindingen van de Democratic Challenge voorbij op het gebied van…
22/02/2018

Handreiking kernendemocratie

Veel gemeenten denken nadrukkelijk na over het verkleinen van de afstand tussen de gemeente en de gemeenschap. De provincie Zuid-Holland besloot…
21/02/2018

OMOOC vernieuwing lokale democratie

Wat heeft 3 jaar experimenteren met de Democratic Challenge opgeleverd? Dat staat centraal in de OMOOC Vernieuwing lokale democratie. In vijf video's…
17/01/2018

Democratisch toetsingskader voor bewonersinitiatieven

Vanuit de praktijk waarin bewoners initiatieven ontplooien voor hun eigen leefomgeving in Sint-Michielsgestel stelde raadsadviseur Anja Smits een…
06/12/2017

Burgers en overheden als partners naar co-creatie en co-productie

De relatie overheid-burger is niet altijd goed. Conflicten, wisselend stemgedrag, afnemend vertrouwen in de politiek, bedreigingen van ambtenaren en…
28/11/2017

Toolbox overheidsparticipatie & organisatieverandering

Een toolbox met een tiental praktijkvoorbeelden uit tien verschillende gemeenten. Hoe verbeteren zij de relatie tussen overheid en inwoner in de…
17/11/2017

Democratic Challenge

Wil je aan de slag met democratische vernieuwing? Zoek je voorbeelden, inspiratie of handreikingen waarmee je zelf de mouwen op kan stropen? We…
14/11/2017

Toolkit Loting

Bent u benieuwd naar de theoretische context van het fenomeen ‘loting’? Zoekt u motieven om loting toe te passen of wilt u vooral praktisch aan de…
29/10/2017

Onderzoek naar effectiviteit opkomstcampagne

De stembus voorbij: zo heet het onderzoek naar het effect van een gemeentelijke campagne op de lokale opkomst bij de herindelingverkiezing in…
29/10/2017

Volg nu de cursus Politiek Actief

Hoe kunnen we de politieke betrokkenheid van burgers voor hun lokale democratie vergroten? Op die vraag heeft ProDemos een antwoord! De afgelopen…
29/10/2017

Eerste Hulp Bij Overheidsparticipatie

Wat is overheidsparticipatie en hoe werkt het? Helaas bestaat hier geen blauwdruk voor. De kaarten zijn in iedere gemeente weer anders geschud. Dat…
29/10/2017

Hoe betrekken we jongeren meer bij de politiek?

Politiek is voor jongeren soms dicht bij huis en soms speelt het letterlijk op grote afstand. Het betrekken van jongeren bij de politiek is vaak…
11/10/2017

Agenda Lokale Democratie: hoe kan het nog beter?

De relatie tussen burgers en de overheid is continue in verandering. De Agenda Lokale Democratie analyseert deze veranderingen en probeert een impuls…
11/10/2017

Hoe staat het ervoor met onze democratie?

Hoe staat de Nederlandse democratie ervoor? Is het crisis of gaat het eigenlijk best wel goed? Die vragen staan centraal in de Verkenning voor een…
11/10/2017

Een referendum: waarom en hoe?

Gemeenten organiseren regelmatig een referendum over een actueel lokaal vraagstuk, bijvoorbeeld over parkeerbeleid of een voorgenomen gemeentelijke…
10/10/2017

Democratie anno nu: het nieuwe samenspel

De overheid verandert van ‘alles regelen’, naar een overheid die ruimte biedt aan initiatieven van buiten. Hierdoor verandert ook de relatie tussen…
10/10/2017

De constructieve kracht van burgerparticipatie

“Een levende democratie staat of valt met de inzet en betrokkenheid van burgers.” Dat is de kernboodschap van minister Plasterk in zijn nawoord van…
10/10/2017

Doe-democratie: ondersteunen en versnellen

De ambitie van het kabinet met de Nota ‘Doe-democratie’ (2013) was om ruimte en vertrouwen te bieden aan burgers die zelf maatschappelijke…
10/10/2017

DNa-lab (Democratie Nabij)

Gedurende vier maanden is een groep mensen ondersteund bij hun initiatief om de lokale democratie te verbeteren. Dit gebeurde met het DNa-lab (DNa…
10/10/2017

Acties om antidemocratische voedingsbodem weg te nemen

Wat te doen met groepen in de samenleving die de principes van onze democratische rechtsstaat niet respecteren? Zoals een groep die buitenstaanders…
10/10/2017

Burgerconferentie Gedeelde waarden

Een goed gesprek met je buurman van 100 kilometer verderop. Dat was het idee tijdens de burgerconferentie ‘Gedeelde waarden’ in het openluchtmuseum…