Aan de slag met Participatie

Betrokkenheid van burgers bij overheidsbeleid is van groot belang. Hoe organiseer je dat? Hier vind je meer over burgerparticipatie en hoe de gemeente zo transparant, open en toegankelijk mogelijk kan zijn voor haar burgers. Wanneer initiatieven van burgers komen, is de vraag hoe je hier als overheid mee omgaat. In dat geval is er sprake van overheidsparticipatie.

Gemeenteraadzaal als Escape Room

De gemeenteraadzaal wordt ingezet als Escape Room. De deuren gaan letterlijk op slot en in een groepje proberen jonge deelnemers te ontsnappen. Om…

Uitnodiging ontwerpsessies lokale democratie en bestuur

In juni organiseren we 6 ontwerpsessies over de lokale democratie en bestuur. We nodigen u uit om in gesprek te gaan over welke lokale opgaven om…

Democratie in Actie

Een nieuwe impuls voor een sterke lokale democratie
Als onderdeel van het Actieprogramma Versterking Lokale Democratie en…

Handreiking zelfanalyse meervoudige democratie

Negen gemeenten zijn vanaf de zomer van 2017 in een Testlab meervoudige democratie aan de slag gegaan met de volgende vraag: ‘’Hoe werken wij –…

Column Gijsbert van Es: Drie tips voor de democratie

Op 5 april organiseerden BZK en VNG de themabijeenkomst ‘Meervoudige democratie in perspectief'. Journalist en gemeenteambtenaar Gijsbert van Es…

Vliegende start raadsleden met online leerplatform

Raadsleden kunnen zich vanaf nu online voorbereiden op het raadslidmaatschap via www.…

Open Gov Week: doe mee!

Van 7 t/m 11 mei is het Open Gov Week. Het Open Overheid beleidsteam van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het…

Meervoudige democratie in perspectief

In het Stadskantoor van Utrecht vond donderdagmiddag 5 april de derde themabijeenkomst van het Actieprogramma Versterking Democratie en Bestuur…

Stap 5: Verankeren

Vind hier de bijlagen van stap 5 van de handreiking zelfanalyse

Stap 4: Bewegen

Vind hier de bijlagen voor stap 4 van de handreiking zelfanalyse

Stap 3: analyse

Vind hier de bijlagen voor stap 3 van de handreiking Zelfanalyse

Stap 2: Foto

Vind hier de bijlagen van stap 2 van de handreiking zelfanalyse.

Stap 1: Startgesprek

Vind hier alle bijlagen voor stap 1 van de handreiking zelfanalyse

Open Overheid? Zo werkt dat in de praktijk!

Een Open Overheid is toegankelijk, bereikbaar en maakt informatie vindbaar voor alle inwoners. Ben je benieuwd hoe Open Overheid er in de praktijk…

Op weg naar een meervoudige democratie

Naast de klassieke representatieve democratie, met een centrale rol voor de gemeenteraad, zijn er de laatste jaren alternatieve vormen van…

Overheidsparticipatie en de Omgevingswet: Gelijk speelveld

Gelijk speelveld. Dat is de titel van de publicatie over het leertraject ‘Overheidsparticipatie en Omgevingswet’. In dit traject is ervaring…

Minister bij scholierendebat

Hoe kan onze democratie nog beter? Afgelopen donderdag ging minister Ollongren naar het Haags Montessori Lyceum om een scholierendebat bij te…

Right to Challenge: geen sprint, maar een marathon

‘Uitdaging!’ Of toch liever: ‘onderop', 'beweging’ of ‘samenwerking’? Ruim vijftig wijsvingers van deelnemers tikken snel de eerste associatie bij…

Magazine Dorps- en Wijkdemocratie

In het Magazine ‘Dorps- en Wijkdemocratie’ komen alle inzichten en bevindingen van de Democratic Challenge voorbij op het gebied van…

Handreiking kernendemocratie

Veel gemeenten denken nadrukkelijk na over het verkleinen van de afstand tussen de gemeente en de gemeenschap. De provincie Zuid-Holland besloot…

OMOOC vernieuwing lokale democratie

Wat heeft 3 jaar experimenteren met de Democratic Challenge opgeleverd? Dat staat centraal in de OMOOC Vernieuwing lokale democratie. In vijf…

Democratisch toetsingskader voor bewonersinitiatieven

Vanuit de praktijk waarin bewoners initiatieven ontplooien voor hun eigen leefomgeving in Sint-Michielsgestel stelde raadsadviseur Anja Smits een…

Burgers en overheden als partners naar co-creatie en co-productie

De relatie overheid-burger is niet altijd goed. Conflicten, wisselend stemgedrag, afnemend vertrouwen in de politiek, bedreigingen van ambtenaren…

Toolbox overheidsparticipatie & organisatieverandering

Een toolbox met een tiental praktijkvoorbeelden uit tien verschillende gemeenten. Hoe verbeteren zij de relatie tussen overheid en inwoner in de…