Aan de slag met Participatie

Betrokkenheid van burgers bij overheidsbeleid is van groot belang. Hoe organiseer je dat? Hier vind je meer over burgerparticipatie en hoe de gemeente zo transparant, open en toegankelijk mogelijk kan zijn voor haar burgers. Wanneer initiatieven van burgers komen, is de vraag hoe je hier als overheid mee omgaat. In dat geval is er sprake van overheidsparticipatie.

28/09/2018

Geef inwoners de ruimte om taken over te nemen

Bijna 100 gemeenten hebben het al: het Right to Challenge waarbij inwoners het recht hebben hun gemeente “uit te dagen”. Gemeenten bieden ruimte voor…
25/09/2018

Kamer neemt motie Right to Challenge aan

Bij de Algemene Politieke Beschouwingen 2018 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering verzoekt om meer werk te maken van Right to…
05/07/2018

Publicatie tussenrapport Right to Challenge

Vandaag verschijnt een voorstudie over Right to Challenge dat de Universiteit Leiden in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en…
03/07/2018

Verslag Ontwerpsessie Democratie in Actie Haarlem

Donderdag 21 juni kwam in Haarlem een divers gezelschap bijeen voor de Ontwerpsessie Democratie in Actie. Raadsleden, actieve inwoners, griffiers,…
02/07/2018

Monitor Burgerparticipatie 2018

Sinds 2010 voert ProDemos elke twee jaar de Monitor Burgerparticipatie uit: een onderzoek naar de inspanningen van gemeenten bij het betrekken van…
26/06/2018

Publieke waarden centraal bij digitalisering gemeenten

Digitalisering biedt gemeenten nieuwe kansen om te innoveren, democratie te vernieuwen en dienstverlening te verbeteren. Bijvoorbeeld bij transport,…
21/06/2018

Eerste Ontwerpsessie Democratie in Actie Utrecht

Donderdag 14 juni vond de eerste van zes ontwerpsessies van ‘Democratie in Actie’ plaats. Dit nieuw te vormen programma wordt gebouwd op de input die…
19/06/2018

Verslag Themabijeenkomst Lokale Digitale Democratie

Op 30 mei vond de themabijeenkomst ‘Lokale Digitale Democratie’ plaats. Doel van de middag was het ophalen van input voor het Actieplan Versterking…
18/06/2018

Ontwerpsessies Democratie in Actie: denk mee!

Democratie in Actie organiseert zes ontwerpsessies over lokale democratie en bestuur. Aanmelden kan hier. Wat gaan we doen? Op steeds meer terreinen…
31/05/2018

Eenvoudig online meepraten met de raadsvergaderingen

Burgerparticipatie is een thema dat lokaal van groot belang is. Zonder de participatie van burgers in het politieke veld kan u hen als raadslid niet…
24/05/2018

Gemeenteraadzaal als Escape Room

De gemeenteraadzaal wordt ingezet als Escape Room. De deuren gaan letterlijk op slot en in een groepje proberen jonge deelnemers te ontsnappen. Om…
09/05/2018

Democratie in Actie

Op steeds meer terreinen voelen gemeenten de urgentie van grote maatschappelijke opgaven. De energietransitie, aardgasvrije wijken, de Omgevingswet…
09/05/2018

Handreiking zelfanalyse meervoudige democratie

Negen gemeenten zijn vanaf de zomer van 2017 in een Testlab meervoudige democratie aan de slag gegaan met de volgende vraag: ‘’Hoe werken wij –…
09/05/2018

Column Gijsbert van Es: Drie tips voor de democratie

Op 5 april organiseerden BZK en VNG de themabijeenkomst ‘Meervoudige democratie in perspectief'. Journalist en gemeenteambtenaar Gijsbert van Es was…
09/05/2018

Vliegende start raadsleden met online leerplatform

Raadsleden kunnen zich vanaf nu online voorbereiden op het raadslidmaatschap via www.leerplatformraadsleden.nl. Hierin staan de taken die je als…
09/05/2018

Open Gov Week: doe mee!

Van 7 t/m 11 mei is het Open Gov Week. Het Open Overheid beleidsteam van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het…
09/05/2018

Meervoudige democratie in perspectief

In het Stadskantoor van Utrecht vond donderdagmiddag 5 april de derde themabijeenkomst van het Actieprogramma Versterking Democratie en Bestuur…
09/05/2018

Stap 5: Verankeren

Vind hier de bijlagen van stap 5 van de handreiking zelfanalyse
09/05/2018

Stap 4: Bewegen

Vind hier de bijlagen voor stap 4 van de handreiking zelfanalyse
09/05/2018

Stap 3: analyse

Vind hier de bijlagen voor stap 3 van de handreiking Zelfanalyse
09/05/2018

Stap 2: Foto

Vind hier de bijlagen van stap 2 van de handreiking zelfanalyse.
09/05/2018

Stap 1: Startgesprek

Vind hier alle bijlagen voor stap 1 van de handreiking zelfanalyse
09/04/2018

Open Overheid? Zo werkt dat in de praktijk!

Een Open Overheid is toegankelijk, bereikbaar en maakt informatie vindbaar voor alle inwoners. Ben je benieuwd hoe Open Overheid er in de praktijk…
27/03/2018

Op weg naar een meervoudige democratie

Naast de klassieke representatieve democratie, met een centrale rol voor de gemeenteraad, zijn er de laatste jaren alternatieve vormen van democratie…