Aan de slag met De Raad

Een krachtige, trefzekere gemeenteraad die in staat is om verschillende taken uit te voeren en klaar is voor de toekomst. Hoe kom je als raad hiervoor in positie? Zowel binnen als buiten het gemeentehuis. Wat zijn de mogelijkheden van toerusting van raadsleden en hoe krijg je grip op regionale samenwerking?

18/06/2018

Ontwerpsessies Democratie in Actie: denk mee!

Democratie in Actie organiseert zes ontwerpsessies over lokale democratie en bestuur. Aanmelden kan hier. Wat gaan we doen? Op steeds meer terreinen…
17/05/2018

Groot urgentiegevoel voor gezamenlijke aanpak van criminele beïnvloeding

Op 16 mei jl. vond de expertsessie plaats die gezamenlijk georganiseerd was door de ministeries J&V, BZK en het LIEC. Aanleiding was de…
09/05/2018

Democratie in Actie

Op steeds meer terreinen voelen gemeenten de urgentie van grote maatschappelijke opgaven. De energietransitie, aardgasvrije wijken, de Omgevingswet…
09/05/2018

Ondermijning vraagt bewustzijn gemeenteraad

Ondermijning en georganiseerde criminaliteit kan in elke gemeente voorkomen, en vraagt dus om blijvende aandacht van de gemeenteraad. Dat is een van…
09/05/2018

Vliegende start raadsleden met online leerplatform

Raadsleden kunnen zich vanaf nu online voorbereiden op het raadslidmaatschap via www.leerplatformraadsleden.nl. Hierin staan de taken die je als…
05/04/2018

'De Gemeenteraad': een historische schets

Op donderdag 29 maart, de dag van de installatie van de nieuwe gemeenteraden, is het boek 'De Gemeenteraad' gepresenteerd. Het boek beschrijft…
27/03/2018

Dilemma's voor een krachtigere gemeenteraad

Ieder jaar presenteert de VNG-denktank een rapport op een actueel thema waarin de inzichten vanuit de gemeenten, de VNG en de wetenschap worden…
20/03/2018

Maatregelen intregriteit in het lokale bestuur

Er komt een ‘basistoets integriteit’ voor bestuurders. Wethouders worden verplicht een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te hebben. En er wordt…
15/03/2018

Raadsleden verdienen een betere toerusting

"Het is belangrijk dat politieke ambtsdragers, sleutelfiguren in de lokale democratie, de erkenning en toerusting krijgen die ze nodig hebben om hun…
22/02/2018

“Een trotse raad zorgt goed voor zichzelf”

"Maak onderscheid tussen wat de gemeenteraad als collectief doet en wat raadsleden als lid van een partij doen. Stimuleer dat het aanzien van de…
21/02/2018

OMOOC vernieuwing lokale democratie

Wat heeft 3 jaar experimenteren met de Democratic Challenge opgeleverd? Dat staat centraal in de OMOOC Vernieuwing lokale democratie. In vijf video's…
05/02/2018

“Samenwerken helpt. Verbinding zoeken en hierin wel authentiek blijven"

Roelie Bosch is al 12 jaar raadslid in de gemeente Almere. Daarnaast heeft zij een gezin met drie kinderen en studeert psychologie. Een terugblik op…
22/01/2018

Raad in beraad

Tientallen gemeenteraden namen in 2017 deel aan een workshop Raad in Beraad: interactieve workshops, verzorgd door WagenaarHoes in opdracht van BZK,…
17/01/2018

Democratisch toetsingskader voor bewonersinitiatieven

Vanuit de praktijk waarin bewoners initiatieven ontplooien voor hun eigen leefomgeving in Sint-Michielsgestel stelde raadsadviseur Anja Smits een…
17/11/2017

#Ikverfrisdelokaledemocratie

Ben je van plan om raadslid te worden? Of wil je het in de volgende raadsperiode over een wat andere boeg gooien? Kijk dan eens op www.…
29/10/2017

Raadswerk is maatwerk

Wil jij jouw lokale democratie eens goed onder de loep nemen? Maak dan samen met de inwoners van jouw gemeente een ‘foto van de democratie’ van jouw…
29/10/2017

Wil jij gemeenteraadslid worden?

Op 21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Behalve het recht om zelf te stemmen, kun je je ook verkiesbaar stellen. Het enige wat je…
29/10/2017

Hoe beoordelen decentrale ambtsdragers hun werk?

De Nederlandse representatieve democratie wordt gedragen door volksvertegenwoordigers. Bij volksvertegenwoordigers denken we al snel aan de…
29/10/2017

Bedrijfsleven, de raad roept jullie!

Een raadslid besteedt gemiddeld zo’n 16 uur per week aan het raadslidmaatschap. In de praktijk is dat vaak lastig te combineren met een baan in het…
29/10/2017

Ondersteuning voor raadsleden

Gemeenteraden zijn een belangrijke schakel in de lokale democratie. Er komt veel op raadsleden af en tegelijkertijd doen ze hun werk als raadslid…
29/10/2017

Hoe dan? De gemeenteraad in de meervoudige democratie

Hoe ga je als gemeenteraad aan de slag met meervoudige democratie? En hoe kun je op een andere manier naar de rol van raad kijken? Marije van den…
10/10/2017

DNa-lab (Democratie Nabij)

Gedurende vier maanden is een groep mensen ondersteund bij hun initiatief om de lokale democratie te verbeteren. Dit gebeurde met het DNa-lab (DNa…
10/10/2017

Raadsleden in positie

Het raadswerk verandert constant. Het gaat altijd over belangrijke vraagstukken voor de inwoners, maar het lijkt alsof de raad steeds minder kan…