Werkprogramma 2019: "Onze ambitie: versterken, vernieuwen en verbinden"

De komende jaren investeren we extra in versterking en vernieuwing van de lokale democratie. Dat doen we vanuit het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie. Gemeenten staan voor nieuwe vraagstukken zoals de…
Lees meer

lokale-democratie.nl is het kennisplatform voor versterking en vernieuwing van de lokale democratie en het lokaal bestuur

Nieuws

23/05/2019

Right to Challenge tour in Zeeland

Zeeuwse (bewoners-) initiatieven en overheden aan de slag met R2C. Het Netwerk Right to Challenge…
23/05/2019

Bekijk de participatie-versneller app:THiNK!

Hoe richt je als gemeente participatietrajecten (bijvoorbeeld in het licht van de Omgevingswet)…
20/05/2019

Inspiratiebijeenkomst Right to Challenge vraagt naar meer

Right to Challenge focust zich op bewonersinitiatieven. Op 7 mei 2019 vond er een…

Column Boudewijn Steur: Volksvertegenwoordigers zijn aan zet bij de RES

Hernieuwbare energie, aardgasvrije wijken, petajoule, warmtebronnen, CO2-vrij elektriciteitssystemen, terawattuur, warmtepompen, klimaatneutraal, zonnepaneelvelden. Het gonst de laatste tijd van deze termen binnen de…
Lees meer