Aan de slag met lokale democratie

De lokale democratie is voortdurend in beweging en er wordt op verschillende plekken gewerkt aan het versterken en vernieuwen ervan. Hier vind je instrumenten waarmee je de eigen gemeente direct kunt versterken en vernieuwen. Lees de inspirerende ervaringen van andere gemeenten of zoek verdieping van belangrijke actuele thema’s in de kennisbank.

Aan de slag met De Raad

Een krachtige, trefzekere gemeenteraad die in staat is om verschillende taken uit te voeren en klaar is voor de toekomst. Hoe kom je als raad hiervoor in positie? Zowel binnen als buiten het gemeentehuis. Wat zijn de mogelijkheden van toerusting van raadsleden en hoe krijg je grip op regionale samenwerking?
Lees verder

Aan de slag met Participatie

Betrokkenheid van burgers bij overheidsbeleid is van groot belang. Hoe organiseer je dat? Hier vind je meer over burgerparticipatie en hoe de gemeente zo transparant, open en toegankelijk mogelijk kan zijn voor haar burgers. Wanneer initiatieven van burgers komen, is de vraag hoe je hier als overheid mee omgaat. In dat geval is er sprake van overheidsparticipatie.
Lees verder

Aan de slag met Samenspel

Wanneer bestuurders, volksvertegenwoordigers en het ambtelijk apparaat in de gemeente soepel met elkaar samenwerken is het makkelijker om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Ook overheden moeten onderling goed met elkaar kunnen praten over de gemeenschappelijke opgaven.
Lees verder

Aan de slag met 'checks & balances'

Goede 'checks & balances' zijn een essentieel onderdeel van de democratie. Een open overheid en lokale media kunnen hieraan bijdragen. Vind hier meer informatie over de controle en verantwoording binnen het lokaal openbaar bestuur.
Lees verder

Recent toegevoegd op Lokale Democratie

De griffie is de bepalende schakel in democratische vernieuwing

Heleen van Dijk is griffier van de gemeente De Fryske Marren. Daarnaast is zij lid van de VNG-…

Voorstelling in de Raadzaal

MATZER theaterproducties zet het verlangen naar betrokkenheid en politieke vernieuwing om in een…

Wethouders in gesprek met minister over vernieuwing lokale democratie

Op 29 januari ging een grote groep wethouders met elkaar in gesprek over de vernieuwing van de…

Het verhaal van de wereld

Op 7 februari is ‘Het verhaal van de wereld'. En het ontstaan van Code Oranje’ van burgemeester…

“Samenwerken helpt. Verbinding zoeken en hierin wel authentiek blijven"

Roelie Bosch is al 12 jaar raadslid in de gemeente Almere. Daarnaast heeft zij een gezin met…

Omroepen Gelderland bundelen krachten voor lokale democratie

Op initiatief van Omroep Gelderland starten de lokale omroepen in de provincie Gelderland een…